Lifewave  Türkçe Lifewave  Türkçe LifeWave Yama ÜrünleriLifewave turkey contactLifewave Türkçe Contact LifewaveTurkey Lifewave MLM Multi Level Marketing Network Marketing Turkey
LifeWave Yama Ürünleri Health, Wellness, Anti-Aging, Pain Relief, Improved Energy, Better Sleep, Weight Loss, Glutathione, Carnosine, Anti-Aging, Schmerz Linderung, Leistungssteigerung, Besserer Schlaf, Gewichtsreduktion, Glutathion, Carnosin Aeon Lifewave MLM Multi Level Marketing

 

Ana Sayfa

Lifewave Turkey  Türkei Türkiye Türkçe  Enerji Artisi • Agri Dindirme • Daha Iyi Uyku Düzeni • Yaslanmaya Karsi Etkili • Kilo Kaybi

Yaşsam kalitenizi artıirmayıi nasıil seçerdiniz? Daha fazla enerji istiyor musunuz? Daha Az Acıi? Daha genç bir görünüm? LifeWave'in size nasıil yardıim edebileceğgi hakkıinda daha fazla bilgi için soldaki gezinti bölümünden ilginizi çeken biri ürüne tıiklayıin.

AKUPUNKTUR NEDİIR?

Akupunktur eski Doğgu tıibbıina dayanan Oryantal bir iyileşstirme sanatıi türüdür. Tipik olarak uyku düzenini iyileşstirmek, ağgrıiyıi ve rahatsıizlıiğgıi azaltmak ve sağglıiğgıi iyileşstirmek amacıiyla bir pratisyen vücudun üzerindeki akupunktur noktalarıinıi iğgnelerle ya da basıinçla uyarıir.

Kendinden yapıişskanlıi LifeWave yamalar Oryantal tıip ve iğgnesiz akupunkturun prensiplerini kullanarak, binlerce yıildıir insan vücudundaki enerji akıişsıinıi dengelemek ve iyileşstirmek üzere vücudun noktalarıinıi hafifçe uyarıir. Bunun sonucu da ilaç, uyarıicıi veya vücuda iğgne sokulmadan yaşsam kalitenizin doğgal bir şsekilde iyileşstirilmesidir.

LifeWave yamalarıi en az on sekiz yaşsıindaki sağglıiklıi yetişskinlerin kullanıimıina yöneliktir. Bu web sitesindeki yönergeler, sadece eğgitim ve bilgilendirme amacıinıi taşsıir. Bu bilgiler kesinlikle tıibbi tavsiye olarak tasarlanmamıişstıir. Yeni bir diyet, egzersiz ya da beslenme programıina başslamadan önce veya sağglıiğgıinıiza ilişskin sorularıinıiz ya da endişseleriniz varsa lütfen bir tıip ya da sağglıik uzmanıina danıişsıin. Bu web sitesinde alıintıi yapıilan kişsiler tipik olmayabilecek sonuçlar almıişslardıir ve bu nedenle bu kişsilerin sonuçlarıi sizin sonuçlarıinıizla aynıi olmayacaktıir. LifeWave, bu web sitesindeki bilgilerin kullanıimıina ilişskin hiçbir sorumluluk kabul etmez. LifeWave yamalarıi insan veya hayvanlarda kür, tedavi ya da hastalıiğgıi önlemek için kullanıilmak üzere tasarlanmamıişstıir.

[Lifewave] [Ürünler] [Firsat] [Contact] [Impressum]